Επικοινωνία

Εκτύπωση
Εργαστήριο Οδοποιίας ΑΠΘ, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
Κτίριο Εδρών, Πανεπιστημιούπολη
54154 Θεσσαλονίκη

 

Τ 2310 995835
F 2310 995789
W hwylab.civil.auth.gr